Accessibility Tools

Skip to main content
เรื่องเด่น
ข่าวสารมูลนิธิ

นักเรียนรับรางวัลพระราชทาน

นักเรียนรับรางวัลพระราชทาน

ผู้บริหารและตัวแทนรับมอบ Note book จากบริษัท อีวาย ไทยแลนด์

ผู้บริหารและตัวแทนรับมอบ Note book จากบริษัท อีวาย ไทยแลนด์

งานสัมมนาวิชาการ โครงการเปิดบ้านธรรมิกชน

งานสัมมนาวิชาการ โครงการเปิดบ้านธรรมิกชน

การแสดงของคณะครู

งานคืนสู่เหย้าชาวธรรมิกชน

ครูและนักเรียนโรงเรียนการศึกษคนตาบอดแม่สาย ศึกษาดูงานแคมป์ช้าง

ศึกษาดูงานแคมป์ช้าง

สนับสนุนเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มือหยอดเหรียญใส่กระปุก

ร่วมบริจาคทุนทรัพย์

braille display เชื่อมต่อกับ note book

สนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษา

โลโก้เทใจ

สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ ในพื้นที่ต่างจังหวัด

หน้าอาคารสำนักหอสมุดเบญญาลัย

สำนักหอสมุดเบญญาลัย

นครราชสีมา

โรงเรียนธรรมิกวิยา

เพชรบุรี