Accessibility Tools

Skip to main content

บัญชีรับบริจาค

ทำบุญได้ทุกที่ ทุกเวลา สะดวกรวดเร็ว อุ่นใจลดหย่อนได้ 2 เท่า

              “เปลี่ยนความสงสารด้วยการส่งเสริม ปรับภาระเป็นพลัง สร้างสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”

              1. สแกนผ่าน QR Code โรงเรียน บริจาคผ่าน QR Code ที่มีคำว่า e-Donation ชื่อบัญชีรับบริจาคโรงเรียน ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดย “เจ้าของบัญชีที่ใช้สแกนเท่านั้น จึงมีสิทธิหักลดหย่อนภาษีในระบบ e-Donation”

              2. โอนเงินบริจาคเข้าบัญชี โรงเรียน...และแจ้งเลขผู้เสียภาษีให้พนักงาน เพื่อจะได้นำไปยื่นผ่านระบบ e-Donation ท่านจะได้ลดหย่อนภาษี 2 เท่าทันที

              มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence center) โทร. 1161

หรือติดต่อสอบถามสำนักงานมูลนิธิได้โดยตรงค่ะ

ท่านสามารถบริจาคสมทบงบประมาณดำเนินงานของมูลนิธิได้ตามพื้นที่ตั้งที่ท่านต้องการได้จากข้อมูลต่อไปนี้ค่ะ

 

รงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา

(บ้านเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ตั้งอยู่ที่ซอยรามอินทรา 34 แยก 19

บัญชีเพื่อรับบริจาค

                ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

                ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 187-0-50438-6

                ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 060-1-10245-2

                ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 088-2-89463-0

                ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 076-2-60628-1

 

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น

ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น

บัญชีเพื่อรับบริจาค

ชื่อบัญชี โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น

                ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 424-0-56358-5

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา

ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีเพื่อรับบริจาค

                ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย

                ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 306-0-42172-2

                ชื่อบัญชี โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา          

                ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 306-1-37539-2

 

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

ตั้งอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

บัญชีเพื่อรับบริจาค

ชื่อบัญชี โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

                ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 411-3-42311-3

 

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี

ตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรี

บัญชีเพื่อรับบริจาค

            ชื่อบัญชี โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี

            ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 111-0-84772-6

            ชื่อบัญชีมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

            ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 111-1-11795-0

 

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

บัญชีเพื่อรับบริจาค

                ชื่อบัญชี โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

                ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 368-0-70583-2

โรงเรียนธรรมิกวิทยา

ตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี

บัญชีเพื่อรับบริจาค

            ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

            ธนาคารกรุงไทย สาขาพระนครคีรี เลขที่บัญชี 731-0-11222-9

            ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาเขาย้อย เลขที่บัญชี 599-0-23225-7

            ธนาคารออมสิน สาขาเขาย้อย เลขที่บัญชี 020-0-65808-113

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน นครนายก

ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครนายก

บัญชีเพื่อรับบริจาค

                ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

                ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 211-0-17017-4

 

โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ

บัญชีเพื่อรับบริจาค

                ชื่อบัญชี โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ

                ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 717-0-62840-6

 

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย

บัญชีเพื่อรับบริจาค

                ชื่อบัญชี โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย

                ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 505-041004-5

                ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

                ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 505-0-22228-1

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น

ตั้งอยู่ที่บ้านไก่นา จังหวัดขอนแก่น

 

บัญชีเพื่อรับบริจาค

                ชื่อบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น

                ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 424-0-54810-1

 

สถาบันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตั้งอยู่ที่บ้านไก่นา จังหวัดขอนแก่น

บัญชีเพื่อรับบริจาค

                ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

                ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 424-0-41218-8

 

ศูนย์เรียนรู้การฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดโดยชุมชน

ตั้งอยู่ที่จังหวัดมหาสารคาม

บัญชีเพื่อรับบริจาค

                ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

                ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 774-0-37294-3

 

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด

ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น

บัญชีเพื่อรับบริจาค

                ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

                ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 424-0-49667-5

 

สำนักหอสมุดเบญญาลัย

ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีเพื่อรับบริจาค

                ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักหอสมุดเบญญาลัย)

                ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 491-0-36250-9

                ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 372-2-63851-3

 

  • ฮิต: 71